Installeren van MySQL op Ubuntu


Het installeren van de database server MySQL op Linux Ubuntu is vrij gemakkelijk. We leggen dat hieronder uit.

  1. Log in op SSH als een super user (of root). We hebben daar hier een uitleg over.
  2. Eerst updaten we de server met: sudo apt-get update daarna doen we: sudo apt-get upgrade
  3. Hierna gaan we MySQL installeren. Dit doe je met: sudo apt-get install mysql-server
  4. Tijdens de installatie kan het zijn dat je een wachtwoord moet invoeren. 
  5. Het is aangeraden om na de installatie het commando: sudo mysql_secure_installation uit te voeren. Aangeraden is om de root gebruiker niet toe te staan om remote in te loggen en een sterk wachtwoord in te stellen.
  6. Nadat de MySQL database server geïnstalleerd is moet je misschien port 3306 toevoegen in de firewall (mits je deze gebruikt/aan hebt staan). Dit kan je doen met: ufw allow 3306/tcp
  7. Je kan nu de MySQL beheren via het commando: mysql

Mocht je nog vragen hebben of er niet uitkomen horen wij dat graag.


Was dit antwoord nuttig?
« Terug
Loading